Klubbens styre 2015


President Eirik Lygre
Vice president Ronny Marthinsen
Sekretær Ingmar Jensen
Kasserer Preben Lampe
Styremedlem Vibeke Nilsen
Styremedlem Per Sørensen
Styremedlem Christian Stokke